yo~yo~yo~~~~~~~~~~0215  小狐狸~~生日大快樂!!!           
                  〈潛水伕們一起來!!!〉
這張好像兩個人都拍的很成功,看過的都說正XD,以後就都拿這張去相親好了~〈個人頭像回顧一下XD〉


xaonex 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()